Thêm 30 ngành nghệ thuật được tuyển sinh trở lại

19/03/2014 09:10 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ GD&ĐT hôm 18/3 đã có thông báo đồng ý cho 30 ngành nghệ thuật được phép tuyển sinh trở lại với lý do ngành có tính đặc thù.

Bộ GD&ĐT cho biết, với ngành nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục xem xét các điều kiện đặc thù của một số ngành bị dừng tuyển sinh để xem xét, công nhận đủ điều kiện.

Sau khi có quyết  định dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo của 71 cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã làm việc với đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về khối ngành nghệ thuật. Quá trình làm việc, hai bên đã thống nhất, các ngành nghệ thuật không đáp ứng được các điều kiện về đội ngũ và bị dừng tuyển sinh là đúng quy định. Đây là thực tế trong đào tạo ở nhiều trường nghệ thuật hiện nay.

Có thêm 30 ngành nghệ thuật được tuyển sinh trở lại. Ảnh Hoàng Hà

Với tình hình thực tế đó, để đảm bảo cho các trường ổn định, không bị gián đoạn đào tạo, có thời gian khắc phục, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép áp dụng các biện pháp có tính đặc thù để đảm bảo đội ngũ giảng viên trong giai đoạn quá độ.

Bộ GD&ĐT đồng ý áp dụng một số biện pháp đặc thù, không hạ thấp tiêu chuẩn điều kiện về đội ngũ, các biện pháp này chỉ áp dụng trong thời gian quá độ (đến năm 2017). Sau thời gian quá độ, nếu không đáp ứng được điều kiện chung vẫn bị xử lý dừng tuyển sinh theo đúng quy định. Với việc áp dụng các biện pháp đặc thù mà ngành đào tạo vẫn không đáp ứng điều kiện về đội ngũ, thì chưa cho phép tuyển sinh trở lại.

Theo đó, các ngành được xem xét tới tính đặc thù là giảng viên cơ hữu gồm: giảng viên có trình độ ThS, TS, PGS, GS đã nghỉ hưu (ký hợp đồng dài hạn với 01 trường duy nhất); các ThS, TS, PGS, GS đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn khác có hợp đồng làm giảng viên tại trường (ký với một trường duy nhất).

Tỷ lệ được tính tối đa bằng 50% giảng viên cơ hữu, tuỳ theo thời gian cho phép tham gia giảng dạy của thủ trưởng cơ quan đang làm việc; các giảng viên có chuyên môn gần với ngành đào tạo và phải có ít nhất 02 công trình nghiên cứu thuộc ngành đào tạo (chỉ được tính là giảng viên cơ hữu trong một ngành đào tạo). Các điều kiện đặc thù này chỉ có thời hạn đến năm 2017.

Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, Bộ sẽ triển khai rà soát kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, đưa thành hoạt động thường xuyên; tiếp tục tiến hành kiểm tra Báo cáo của các trường (hậu kiểm) và xử lý nghiêm theo quy định; công khai danh danh sách giảng viên cơ hữu của các trường để xã hội, tập thể giảng viên, người học biết và cùng giám sát.

Trước đó, nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2013, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường rà soát, báo cáo về các ngành đào tạo trình độ đại học để nắm thực trạng. Sau quá trình kiểm tra báo cáo rà soát hơn 2.700 ngành đào tạo đại học của 242 cơ sở đào tạo, Bộ GD&ĐT đã thông báo những ngành chưa đảm bảo điều kiện quy định theo thông tư 08 bị dừng tuyển sinh nếu không bổ sung đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Ngày 25/1/2014 Bộ GD&ĐT đã có quyết định dừng tuyển sinh đối với 207 ngành của 71 cơ sở đào tạo do vi phạm quy định tại Thông tư 08 (Quy định mở ngành trình độ đại học, cao đẳng). Với quyết định này đã có nhiều ngành văn hóa nghệ thuật cũng bị dừng tuyển sinh. 

Trước quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT đề nghị được xem xét lại các ngành có yếu tố đặc thù, và được tuyển sinh trở lại. Sau các cuộc gặp giữa hai bộ thì 30 ngành văn hóa nghệ thuật đã được tuyển sinh trở lại, hiện vẫn còn 13 ngành chưa được Bộ GD&ĐT đồng ý cho tuyển sinh.

Xuân Trung