Thực hư chuyện lương mới chưa có, giáo viên đã bị cắt phụ cấp thâm niên, chức vụ

11/07/2019 06:46 NHẬT KHOA
(GDVN) - Có thể hiểu từ ngày Luật giáo dục 2019 có hiệu lực (01/7/2020) giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên như quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP.

Một trong những nội dung nổi bật được giáo viên rất quan tâm và băn khoăn tại Luật Giáo dục 2019 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 khi mà Luật Giáo dục có hiệu lực từ 01/7/2020 giáo viên sẽ bị cắt nhiều loại phụ cấp trong đó có phụ cấp thâm niên là một trong những thu nhập đáng kể của giáo viên.

Liệu có phải từ 01/7/2020 giáo viên không còn hưởng các khoản phụ cấp thâm niên, chức vụ, trách nhiệm...? (Ảnh minh họa: TTXVN).

Trước đây vào năm 2013 tại Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH hợp nhất Luật giáo dục do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật giáo dục 2005 và Luật Giáo dục năm 2009 (sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 2005) quy định cụ thể ở Điều 81. Tiền lương:“Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ”.

Theo đó, nhà giáo được quy định hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề (phụ cấp đặc thù), phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm…với từng đối tượng cụ thể.

Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương mới từ 01/01/2021 ở Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó có giáo viên thì giáo viên sẽ bắt đầu hưởng lương theo cách tính mới chỉ còn lại phụ cấp đặc thù theo nghề (phụ cấp ưu đãi nghề).

Trong khi việc xây dựng lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27 đang được tiến hành khẩn trương để có thể trả lương theo vị trí việc làm từ 01/01/2021, dù nhân dân cả nước rất mong chờ bản dự thảo về tiền lương mới, thu nhập của cán bộ, công chức, người lao động…sẽ thay đổi như thế nào?

Dự thảo về thu nhập mới từ 01/01/2021 chưa có nhưng theo quy định mới tại Luật Giáo dục 2019 quy định tại “Điều 76. Tiền lương thì Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”.

Giáo viên miền núi băn khoăn vì bị cắt giảm phụ cấp

Như vậy, có thể hiểu kể từ ngày Luật giáo dục 2019 có hiệu lực (ngày 01/7/2020) thì giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên như quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 cũng như các khoản phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ, trách nhiệm….

Lúc này giáo viên rất băn khoăn, lo lắng vì theo lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì từ 01/01/2021 giáo viên cũng như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mới được trả lương theo vị trí việc làm, nhưng khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020 thì giáo viên sẽ bị cắt các khoản phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm…

Liệu như vậy từ 01/7/2020, có phải giáo viên không còn hưởng các khoản phụ cấp trên trong đó có phụ cấp thâm niên, chức vụ, trách nhiệm? Thu nhập của giáo viên sẽ bị giảm đáng kể hay không?

Câu hỏi trên xin được chuyển cho Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp.

NHẬT KHOA