Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Cơ học

17/01/2021 06:44 Tùng Dương
GDVN- Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn Phó trưởng bộ môn Cơ học, Khoa Toán Cơ Tin học - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2020.

Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn - Phó trưởng bộ môn Cơ học, Khoa Toán Cơ Tin học, Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành cơ học năm 2020.

Ông Tuấn được cấp bằng Thạc sĩ ngày 15 tháng 3 năm 2005 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngành: Cơ học, chuyên ngành: Cơ học vật rắn.

Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 04 tháng 02 năm 2009 tại Trường Đại học Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Cộng hòa liên bang Đức, ngành: Địa vật lý, chuyên ngành: Địa chấn.

Phó Giáo sư Trần Thanh Tuấn với các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Sóng mặt Rayleigh.

- Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp.

- Bài toán truyền sóng trong môi trường phân lớp.

Tùng Dương