Tỉnh Bình Phước thu hồi hơn 1,1 tỉ đồng từ nguồn chi dạy thêm học thêm

06/02/2018 06:41 Hưng Long
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi số tiền hơn 2,2 tỉ đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngày 05/02, nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Bình Phước, cơ quan này đã có thông báo về Kết quả thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn từ 2014 đến ngày 30/06/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã để sai sót tại mục chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức ngày lễ, tết và hỗ trợ kinh phí hoạt động Văn phòng Sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị đơn vị truy thu, nộp ngân sách nhà nước 2.292.539.111 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. (Ảnh: H.L)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu rút kinh nghiệm đối với những nhận xét Đoàn thanh tra đã nêu liên quan đến các chứng từ kế toán, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, lập kế hoạch kiểm tra nội bộ, tăng cường kiểm tra chuyên môn tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phải rút kinh nghiệm trong việc mua sắm 3 latop tặng trường đạt chuẩn từ kinh phí nghiệp vụ ngành.

Trong việc lập chứng từ thanh toán đối với nội dung chi tiền thuê xe, phải đảm bảo chứng từ thanh toán đúng quy định.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, ban hành Hướng dẫn liên tịch số 3275/TC-GDĐT ngày 04/11/2015 về việc hướng dẫn thu, chi kinh phí dạy thêm, học thêm.

Kinh phí lớp học bán trú và lớp học 2 buổi, trong đó quy định: “Chi trả cho công tác cấp phép dạy thêm, học thêm của cấp có thẩm quyền là 3% trên tổng số tiền thu trong năm học của đơn vị đăng ký dạy thêm, học thêm trong năm học” và ban hành Quyết định số 2513/QĐ-SGDĐT ngày 21/12/2015 quy định mức chi quản lý cấp phép dạy thêm, học thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính ban hành văn bản hủy Hướng dẫn liên tịch số 3275/TC-GDĐT ngày 04/11/2015. Truy thu 1.197.117.389 đồng (từ nguồn dạy thêm, học thêm) nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra.

Nộp 1.095.421.722 đồng (1.973.421.722 đồng - 40% chi tăng lương: 878.000.000 đồng) vào ngân sách nhà nước. 

Hàng chục Hiệu trưởng chi tiền triệu, tháp tùng Giám đốc Sở sắp nghỉ đi giao lưu

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Sở Tài chính trong việc ban hành Hướng dẫn liên tịch số 3275/TC-GDĐT ngày 04/11/2015 về việc hướng dẫn thu, chi kinh phí dạy thêm, học thêm.

Trong đó, có kinh phí lớp học bán trú và lớp học 2 buổi. Sở Tài chính phải phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hủy Hướng dẫn liên tịch số 3275/TC-GDĐT ngày 04/11/2015.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải có trách nhiệm tiến hành thanh - kiểm tra việc thu, chi kinh phí của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt là nguồn do các trường thuộc quyền quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo trích nộp về (trong giai đoạn từ 2014 đến 30/06/2017). Qua đó, báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý thống nhất trên toàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Bình Phước có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi số tiền 1.197.117.389 đồng (từ nguồn dạy thêm, học thêm) nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Hưng Long