Tính điểm hộ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

26/04/2013 06:19 Hồ Thu Hương
(GDVN) - "Tôi không hiểu các thầy của Sở thế nào mà điều tối thiểu vậy cũng không biết để người ta mắng cho".
Loạt bài phản ánh trên Báo Giáo dục Việt Nam về việc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc "bẻ cong" Nghị định 29/2012/NĐ-CP nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả, hầu hết phê phán cách làm việc có tính "bắt bẻ" thí sinh của cơ quan này. Một trong số những ý kiến đó chỉ ra sự vô lý của cách tính "trung bình cộng đơn giản" mà Sở giáo dục lấy làm cớ làm khó cho thí sinh. Sau đây là ý kiến độc giả:

Công văn của Trường ĐH Tây Bắc gửi Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, trong đó đề nghị Sở làm đúng quy định. Ảnh Xuân Trung


Thử làm giúp Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc một vài phép tính. 


Để chọn giáo viên chuyên Hóa, ta đặt tên là Giáo viên A và Giáo viên B có số điểm như sau:

* Giáo viên A:

Điểm môn Hóa: 4,0 (2 đơn vị học trình)

Điểm môm Thể dục: 10,0 (1 đơn vị học trình)

Điểm trung bình cộng như Sở tính: (4,0 + 10,0) : 2 = 7,0

Nếu điểm trung bình có trọng số: (4,0 x 2 + 10,0): 3 = 6,0

* Giáo viên B:

Điểm môn Hóa: 8,0 (2 đơn vị học trình)

Điểm môn Thể dục: 5, 0 (1 đơn vị học trình)

Điểm trung bình cộng như Sở tính: (8,0 + 5,0) : 2 = 6,5

Điểm trung bình có trọng số: (8,0 x 2 + 5) : 3 = 7,0

Vậy để chọn giáo viên dạy môn Hóa, ta nên chọn ai?

Tôi không hiểu các thầy của Sở thế nào mà điều tối thiểu vậy cũng không biết để người ta mắng cho.

Hồ Thu Hương