Tỉnh Thanh Hóa xét hợp đồng lao động cho nhiều giáo viên ở huyện miền núi

02/03/2018 06:29 MINH CHÍ
(GDVN) - Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận kết quả xét hợp đồng lao động cho nhiều giáo viên ở huyện Quan Sơn.

Ngày 01/03, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, gần 100 giáo viên đã được lãnh đạo tỉnh chấp thuận xét hợp đồng lao động.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ về việc chấp thuận kết quả xét 63 lao động hợp đồng giáo viên Mầm non, 10 lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh dạy Tiểu học và 2 lao động hợp đồng giáo viên tiếng Anh dạy trung học cơ sở, thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn.

Rất nhiều giáo viên ở huyện miền núi Quan Sơn được xét hợp đồng lao động. 

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn thực hiện việc ký hợp đồng lao động giáo viên Mầm non, giáo viên tiếng Anh dạy Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện theo quy định.

Đối với Sở Tài chính thẩm định, bổ sung kinh phí hỗ trợ lao động hợp đồng giáo viên Mầm non, giáo viên tiếng Anh dạy Tiểu học và trung học cơ sở huyện Quan Sơn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ký hợp đồng lao động giáo viên của Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn và Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có đề nghị về việc chấp thuận kết quả xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, giáo viên tiếng Anh dạy Tiểu học và trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn, số giáo viên trên đã đi học chuyển đổi có bằng Trung cấp Sư phạm Mầm non và đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký dự xét tuyển hợp đồng làm giáo viên Mầm non...

MINH CHÍ