Trăm nghìn kiểu ngồi của sinh viên khi không có ghế

29/10/2011 10:11 Theo Ione
Khi sinh viên không có ghế để... ngồi, thì rất nhiều vật dụng khác sẽ được dùng để... thay thế!
Thay ghế bằng bình đựng nước
Sách vở là ghế
Kiểu ngồi không có ghế
Các kiểu đặc sắc khác. Thay ghế bằng tủ hoặc ti vi.
Thay bằng giường.
Đố biết đây là kiểu ghế gì?
Ghế bằng dây võng sành điệu.
Bàn là ghế.
Kiểu ngồi thể hiện đẳng cấp... ảo tung chảo.
Theo Ione