Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam tiếp thu, phản hồi thông tin

17/07/2019 14:00 Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam
(GDVN) - Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam gửi ý kiến phản hồi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

LTS: Báo điện tử giáo dục Việt Nam nhận được công văn số 110/CV-YDC, ngày 16/7/2019 của trường Cao đẳng công nghệ y-dược Việt Nam.

Căn cứ theo quy định của Luật Báo chí, Báo điện tử giáo dục Việt Nam đăng nguyên văn ý kiến phản hồi này của nhà trường.

Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến Quý báo!

Nhà trường cảm ơn Quý báo đã dành sự quan tâm đến nhà trường trong suốt thời gian vừa qua.

Nhận được một số thông tin phản ánh qua 02 bài viết của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam với nội dung: “Cao đẳng công nghệ Y- Dược Việt Nam có cái gì đâu mà chiêu sinh rầm rộ?” đăng ngày 11/07/2019 và bài viết: “Ai cho trường Cao đẳng công nghệ Y- Dược Việt Nam tuyển sinh ở Hà Nội?” đăng ngày 13/07/2019, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam xin có ý kiến phản hồi như sau:

Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam được thành lập theo quyết định số 962/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có trụ sở tại địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Với 11 mã ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng và 06 mã ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp; Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam là cơ sở giáo dục, đào tạo chuyên nghiệp trong hệ thống các trường chuyên nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

Nhằm đa dạng hóa ngành nghề với mục tiêu phát triển các ngành nghề mũi nhọn trong khối ngành sức khỏe, nhà trường đã tiến hành mua sắm các trang thiết bị đào tạo nhằm đáp ứng quy mô đào tạo ngay từ thời điểm nhận được phê duyệt đề án mở ngành: Dược, Điều dưỡng của hội đồng quản trị nhà trường (có hợp đồng, hóa đơn chứng từ kèm theo).

Nhà trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 16a/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 09/04/2019 đối với 02 ngành: Dược, Điều dưỡng.

Để hỗ trợ nhà trường thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh trong năm học mới kính đề nghị Quý Báo thông tin lại các nội dung trên để bạn đọc có thêm những thông tin hữu ích khi tìm hiểu về nhà trường.

Nhà trường rất mong nhận được sự giúp đỡ, hợp tác của Quý báo.

Trân trọng!

Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam