Trường đại học đầu tiên cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 8/2020

11/04/2020 06:33 Việt Dũng
(GDVN) - Trường Đại học Phú Xuân, Huế đã quyết định cho sinh viên của nhà trường nghỉ học đến hết tháng 8/2020, học kỳ hè học trực tuyến.

Ngày 10/4/2020, tiến sĩ Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân, Huế đã gửi bức thư đến toàn thể sinh viên nhà trường. Bức thư này cũng đã được đăng tải công khai trên website của nhà trường.

Mở đầu thư này, tiến sĩ Đàm Quang Minh đã thông báo: Trường Đại học Phú Xuân sẽ dừng triển khai việc đào tạo tập trung ở trường cho đến hết ngày 31/8/2020, trừ khi nhà trường có các thông báo bổ sung.

Hoạt động đào tạo trong học kỳ hè sẽ được triển khai theo hình thức trực tuyến.

Thông báo của Trường Đại học Phú Xuân được đăng tải công khai trên website (ảnh: P.L)

Sau khi liệt kê, những diễn biến về dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, tiến sĩ Đàm Quang Minh nói rằng, chương trình học chuyên môn thực hiện dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin sẽ được triển khai trên toàn trường, bắt đầu từ học kỳ hè, từ tháng 5 đến tháng 8/2020.

Toàn bộ sinh viên sẽ được học đủ 15 tín chỉ, dựa trên hệ thống bài giảng được cung cấp đầy đủ, giảng viên lên lớp trên các lớp học ảo trực tuyến, bài tập được sinh viên làm và nộp qua hệ thống quản lý học tập của nhà trường.

Theo tiến sĩ Đàm Quang Minh, đa số sinh viên của trường sẽ hoàn thành 13 tín chỉ của học kỳ mùa xuân khi hết tháng 4, chỉ thấp hơn kế hoạch đào tạo 2 tín chỉ. Đó là một thành công đáng ghi nhận.

Thế nhưng, vẫn có những sinh viên chưa theo kịp, chưa tham gia đầy đủ việc học tập. Việc học tập trực tuyến vẫn nhàm chán, thiếu động lực. Nhiều bạn chưa có máy tính cá nhân cũng là một trở ngại lớn.

Để triển khai chương trình học trong giai đoạn mới, nhà trường sẽ triển khai nhiều chương trình đồng bộ, như sẽ kết hợp giữa hệ thống bài giảng được gửi tới sinh viên và các lớp học tương tác ảo trên Microsft Team và Google Meet.

Sinh viên sẽ vẫn gặp mặt nhau trực tuyến, thảo luận và nghe giảng đầy đủ.

Nhà trường sẽ hỗ trợ sẽ hỗ trợ mỗi sinh viên 2 triệu đồng để mua máy tính. Số tiền này sẽ được giảm trừ trực tiếp vào học phí của học kỳ mùa hè. Trường cũng sẽ giới thiệu các nhà cung cấp máy tính cả mới và đã qua sử dụng uy tín tại các địa phương có sinh viên của trường.

Các đơn vị này đều có cam kết hỗ trợ kỹ thuật, để đảm bảo máy tính hoạt động.

Việt Dũng