Trường Đại học đầu tiên đào tạo thạc sĩ mà không phải thi đầu vào

06/10/2016 17:42 Thùy Linh
(GDVN) - Bắt đầu từ năm học 2016-2017, Đại học Bách khoa Hà Nội được tuyển sinh thạc sĩ theo hướng nghiên cứu bằng hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ký vừa ký văn bản phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016-2021.

Bắt đầu từ năm học 206-2017, trường này được tuyển sinh thạc sĩ theo hướng nghiên cứu bằng hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển.

Những ngành thực hiện xét tuyển trình độ thạc sĩ là các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đã được triển khai đào tạo thạc sĩ từ 10 năm trở lên và tổ chức đào tạo tập trung tại trường.

Trường Đại học đầu tiên tuyển sinh thạc sĩ bằng hình thức xét tuyển (Ảnh: hust.edu.vn)

Sinh viên được xét tuyển khi đáp ứng điều kiện tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên không quá 3 năm (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ); ngành đào tạo trình độ đại học đúng với ngành đào tạo thạc sĩ…

Theo văn bản, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu trường Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng quy định riêng về điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó bao gồm cả quy định về việc xét công nhận văn bằng, công nhận tín chỉ đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học của các cơ sở đào tạo khác, đảm bảo khách quan, chất lượng, công bằng, hiệu quả và công bố công khai.

Đồng thời, trường phải xác định chỉ tiêu đối với từng ngành xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và công bố công khai cùng với thông báo tuyển sinh. Thực hiện kiểm tra, thanh tra để ngăn ngừa và kịp thời khắc phục những thiếu sót trong xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

Trong quyết định, Bộ GD&ĐT cũng đưa ra mục tiêu cụ thể cho trường đến năm 2021, quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt tối thiểu 25% tổng số sinh viên trong trường, trong đó, có ít nhất 30% học viên thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.

Mục tiêu chung của Đại học Bách khoa hướng tới đó là xây dựng Trường thành một Đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế.

Giai đoạn thí điểm được thực hiện từ 2016 – 2021.

Thùy Linh