Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có thêm phân hiệu ở Vĩnh Long

18/12/2019 11:11 Phương Linh
(GDVN) - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm phân hiệu ở Vĩnh Long, trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Văn Phúc hôm 4/12/2019 đã ký quyết định 4655/QĐ-BGDĐT, về việc thành lập phân hiệu của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, UEH sẽ có thêm một phân hiệu ở tỉnh Vĩnh Long, trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long.

Phân hiệu của UEH tại Vĩnh Long hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, các Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa từ cổng thông tin tuyển sinh trường)

UEH có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các bộ ngành có liên quan để tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, tài chính, tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long theo đúng các quy định của pháp luật.

UEH cũng cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục để cho phép phân hiệu của nhà trường tại Vĩnh Long triển khai hoạt động đào tạo đúng theo các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở nâng cấp từ Trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, được thành lập vào tháng 8/2004, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long hiện đang đào tạo bậc Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp bằng hình thức đào tạo chính quy, liên thông và hệ vừa học vừa làm.

Phương Linh