Ngày 31/5/2019, thay mặt cho Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng, đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Đại học Deakin của Úc.

Lễ ký kết này nằm trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của HIU, nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp cho thị trường lao động Đông Nam Á.

Đây cũng là cơ hội cho sinh viên Việt Nam được ra nước ngoài học tập, nhận bằng đại học quốc tế với chi phí tiết kiệm, tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam sinh sống, làm việc tại nước ngoài.

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng HIU ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Deakin, Úc (ảnh: HIU)

Căn cứ theo thỏa thuận này, hai trường đã liên kết đào tạo các ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và An toàn thông tin, Sức khỏe, Quản trị Kinh doanh.

Hình thức liên kết theo dạng 2+2 ( 2 năm học tại HIU, 2 năm học tại Deakin), 3+1 (3 năm học tại HIU, 1 năm học tại Deakin).

Sinh viên theo học, sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng cử nhân do Đại học Deakin cấp.

Trong thời gian sắp tới, cả hai trường sẽ liên kết đào tạo theo hình thức 2+2, sinh viên tốt nghiệp sẽ được nhận bằng đôi, có nghĩa là vừa nhận được bằng tốt nghiệp của HIU, vừa nhận bằng của Deakin.

Bên cạnh đó, sinh viên của Đại học Deakin sẽ sang học tập, trao đổi học tập và đi thực tế ở HIU trong vòng một học kỳ.

Ngược lại, sinh viên của HIU cũng sẽ sang Đại học Deakin học một học kỳ để nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Úc.

Việt Dũng