Trường ĐH-CĐ có diện tích nhỏ hơn 2ha phải di dời

07/08/2011 02:41
Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch xây dựng hệ thống các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch xây dựng hệ thống các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, các trường có vị trí nằm trong khu vực nội thành TP.HCM được xem xét đánh giá để thực hiện việc di dời gồm: những trường không đáp ứng chỉ tiêu sử dụng đất trên 25 m²/sinh viên (không kể diện tích công trình thể chất và ký túc xá), trên 45 m²/sinh viên (gồm công trình thể chất và ký túc xá), trường đáp ứng được chỉ tiêu sử dụng đất nhưng quy mô diện tích đất hiện có không lớn hơn 2ha.

Về hạ tầng trong trường (điều kiện cơ sở vật chất) không đảm bảo diện tích các công trình về thể chất (sân thể thao, thư viện, cây xanh...) theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc hạ tầng ngoài trường (xã hội và kỹ thuật) không đảm bảo hoặc gây ảnh hưởng đến sự quá tải của hạ tầng đô thị cũng phải di dời.

Cũng theo kiến nghị của Bộ Xây dựng, đối với các trường có lịch sử phát triển lâu dài sẽ xem xét giữ lại một phần hay toàn bộ, hạn chế chuyển đổi sang chức năng khác. Các trường đào tạo về văn hóa nghệ thuật, đào tạo quy mô nhỏ cần được xem xét từng trường hợp cụ thể để có thể giữ lại trong khu vực nội ô.

Theo Tuổi Trẻ

{iarelatednews articleid='4138,4133,1067'}