Tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc 2020

28/02/2020 10:32 Linh Hương
(GDVN) - Học sinh, sinh viên được tuyên dương phải đạt các tiêu chuẩn về học tập và tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống.

Ngày 19/2, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Lê Quân ký ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, xuất sắc năm 2020.

Theo đó, việc tổ chức Lễ tuyên dương nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng môi trường và tạo động lực cho học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp; thiết thực Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và xã hội về truyền thống lịch sử của dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thông qua các hoạt động giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Học sinh, sinh viên được tuyên dương phải đạt các tiêu chuẩn về học tập và tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống. Trong đó, kết quả học tập xếp loại xuất sắc (điểm trung bình chung học tập năm học năm 2019 - 2020 đạt từ 3,6/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 9,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế).

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Lê Quân ký ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, xuất sắc năm 2020. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đồng thời, đạt một trong các tiêu chí như: có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên; có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được áp dụng; có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng chế, cấp giấy phép xuất bản; đạt giải thưởng nhất, nhì, ba các kỳ thi cấp tỉnh.

Riêng đối với học sinh, sinh viên đạt giải thưởng các kỳ thi quốc gia, khu vực, thế giới kết quả học tập xếp loại đạt từ loại khá trở lên (đạt 2,5/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ và 7,0/10 trở lên đối với trường đào tạo theo niên chế); đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, kết quả học tập xếp loại giỏi trở lên (đạt 3,2/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ và 8,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế).

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức lựa chọn, giới thiệu học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu theo các tiêu chuẩn trên; có công văn giới thiệu và hồ sơ kèm theo gửi lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của tỉnh, thành phố.


Bộ Lao động yêu cầu các đơn vị lên phương án ứng phó với dịch Covid-19

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giới thiệu theo các tiêu chuẩn; có công văn giới thiệu và hồ sơ kèm theo gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp Trung ương theo các tiêu chuẩn trên, với số lượng tối đa là 130 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu.

Về thời gian gửi hồ sơ xét chọn, Kế hoạch nêu rõ, các cơ sở giáo dục nghệ nghiệp lập danh sách, hồ sơ kèm theo gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hội tỉnh, thành phố trước ngày 25/3/2020.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức xét chọn và gửi công văn kèm hồ sơ về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước ngày 15/4/2020.

Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5/2020.

Linh Hương