Xây dựng đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

15/01/2013 14:34 XT
(GDVN) - Trong giai đoạn 2012-2015 Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ thực hiện nhiều chuyên đề về Giáo dục mầm non. 

Trong đó, Bộ GD&ĐT với tư cách là cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo trực tiếp chủ trì xây dựng tài liệu tuyên truyền kiến thức, kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đưa trẻ đến trường, lớp mầm non, thực hiện phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Ảnh minh họa Internet

Cụ thể, hai bên thực hiện khảo sát, đánh giá việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở một số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt là các cơ sở ở khu công nghiệp, khu đô thị, khu chế xuất; xây dựng mô hình chăm sóc trẻ phù hợp tại cộng đồng; Giám sát, đánh giá công tác thực hiện phổ cập Giáo dục cho trẻ em 5 tuổi tại các địa phương. 

Trong đó có lồng ghép nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong việc thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Về Đề án trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện lồng ghép các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non với nội dung cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”. 

XT