Yêu cầu xét lại kỷ luật với Hiệu trưởng chi sai nguyên tắc hơn 2,3 tỷ đồng

25/09/2018 06:52 Phương Linh
(GDVN) - Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang kết luận, việc Sở Tài Chính chỉ yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm với ông Phạm Ngọc Thiện là chưa tương xứng.

Ngày 19/9/2018, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang – Phạm Hoàng Nam đã ký kết luận 05/KL-Ttr, về việc thanh tra lại kết luận thanh tra số 66/KL-STC phát hiện, xử lý các sai phạm qua thanh tra tại Trường trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.

Căn cứ theo kết luận này, Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang nhận xét, đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định số 28/QĐ-STC do Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh ký ngày 26/2/2018 đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật thanh tra về thời gian tiến hành, kết thúc, kết luận, thực hiện trình tự, thủ tục thanh tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra đúng theo quy định.

Việc phát hiện các sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính đối với Trường trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là tương đối đầy đủ, xác định hành vi sai phạm, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân là khá rõ ràng, kết luận sai phạm, kiến nghị xử lý trên các mặt là tương đối đầy đủ.

Trường trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (ảnh: VOV)

Ban Giám hiệu Trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đã có nhiều cố gắng trong quản lý, sử dụng tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán tương đối rõ ràng, đội ngũ giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác.

Ông Phạm Ngọc Thiện – Hiệu trưởng mặc dù không có biểu hiện tư lợi cá nhân, nhưng nhận thức pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách còn hạn chế.

Tuy nhiên, ông Thiện phải chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành về thu chi sai nguyên tắc tài chính, với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, việc quản lý và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ không hạch toán sổ sách kế toán đúng theo quy định, chậm tổ chức thực hiện việc kết luận thanh tra của Sở Tài chính.

Nguyên Kế toán Triệu Minh Nhật chịu trách nhiệm với số tiền hơn 26,7 triệu đồng, do chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu chi tiền thêm giờ bồi dưỡng cho học sinh giỏi sai quy định.

Kế toán Trần Quang Hỷ chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quản lý tài chính, để xảy ra sai phạm hơn 2,3 tỷ đồng.

Thủ quỹ Tôn Nữ Tiên Hương chịu trách nhiệm với số tiền hơn 31 triệu đồng.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang – ông Ninh Thành Viên chịu trách nhiệm trong việc thống nhất chủ trương, chấp thuận cho thanh toán dạy vượt trên 200 đến 300 giờ chưa đúng quy định.

Về kiến nghị xử lý hành chính, đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch tỉnh Kiên Giang giao giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức kiểm điểm lại, có hình thức xử lý kỷ luật tương xứng đối với ông Phạm Ngọc Thiện – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong kết luận của Sở Tài Chính tỉnh Kiên Giang vào ngày 11/5/2018 cho thấy, Trường Huỳnh Mẫn Đạt đã để ra ngoài khỏi sổ sách báo cáo hơn 1,45 tỷ đồng, có những khoản thu không đúng quy định hơn 530 triệu đồng.

Trường còn phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thu phí hội, thu quỹ khuyến học trong hai năm hơn 655 triệu đồng, nhưng không có kế hoạch chi, mà vẫn chi khen thưởng các hoạt động của trường.

Tại kết luận này, Sở Tài Chính chỉ để nghị rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Ngọc Thiện – Hiệu trưởng nhà trường.

Phương Linh