Giáo dục đại học, viện nghiên cứu phải tự chủ mạnh mẽ hơn nữa

08/01/2020 11:16
Nhật Minh
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh tại cuộc họp.

Ngày 7/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến, tiếp tục hoàn thiện về nhóm nội dung khoa giáo, văn hoá, xã hội trong dự thảo Báo cáo Tổng kết Chiến lược 10 năm phát triển giai đoạn 2011-2020; Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Nếu không nhìn nhận đầy đủ cả những kết quả đã đạt được cũng như những vướng mắc, tồn tại trong lĩnh vực khoa giáo, văn hoá, xã hội thì sẽ không xác định được phương hướng, động lực phấn đấu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học. Sau cuộc họp, tổ biên tập sẽ xem xét, tiếp thu đầy đủ các ý kiến được trao đổi, nhất cách tiếp cận mới để tiếp tục hoàn thiện các nội dung về khoa giáo, văn hoá, xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, các dự thảo báo cáo phải đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lĩnh vực khoa giáo, văn hoá, xã hội. Chúng ta phải có các bộ chỉ số, thước đo, định lượng được, làm cơ sở để đánh giá, nhìn nhận đúng về lĩnh vực khoa giáo, văn hoá, xã hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu gương mẫu ứng xử trong văn hoá, xã hội, trước hết từ cán bộ, đảng viên, trong công sở, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, từ đó lan toả ra cộng đồng, xã hội.

“Giáo dục phải theo xu hướng quốc tế, có lộ trình phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Giáo dục đại học, viện nghiên cứu tự chủ mạnh mẽ hơn nữa thì mới thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Giáo dục phổ thông theo nguyên lý chung của thế giới, coi các trường học là thiết chế của cộng đồng, đổi mới quản lý, quản trị”, Phó Thủ tướng lưu ý thêm.

Nhật Minh