Giáo dục nghệ thuật không phải là...môn phụ

Giáo dục nghệ thuật không phải là...môn phụ
(GDVN) - Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục nghệ thuật, nhưng theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, vấn đề này chưa được chú trọng đúng mức, đâu đó vẫn coi đây là môn phụ.