Giáo viên nghỉ việc 2020, năm 2022 trở lại làm GV được bổ nhiệm lương ra sao?

12/08/2023 06:44
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do bạn đã tốt nghiệp ĐH vào 2013, bổ nhiệm vào hạng III mới vào 2022, nên tính đến 2023 đã đủ thời gian giữ hạng để được thi, xét thăng hạng.

Một bạn đọc là giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thắc mắc về quá trình bổ nhiệm, xếp lương sau khi nghỉ việc và nhận công tác lại với băn khoăn như sau:

Tôi là một giáo viên công tác tại một trường tiểu học ở tỉnh Bình Phước. Tôi đi dạy từ năm 2009. Khi trúng tuyển viên chức có trình độ trung cấp được xếp lương có mã ngạch: 15.114, hưởng lương bậc 1/12, hệ số 1.86.

Năm 2011, nâng lương thường xuyên lên bậc 2/12, hệ số lương 2.06.

Năm 2013, nâng lương thường xuyên lên bậc 3/12, hệ số lương 2.26.

Cũng trong năm 2013, tôi hoàn tất và bổ sung bằng tốt nghiệp đại học. Nên đến năm 2014 tôi được chuyển xếp ngạch lương đại học, mã ngạch 15a.203, xếp bậc lương 1/9 và có hệ số lương 2.34.

Đến năm 2016 tôi được bổ nhiệm, chuyển xếp lương giáo viên tiểu học hạng II kết hợp nâng lương thường xuyên có mã số V.07.03.07, lên bậc 2, hệ số lương 2.67.

Năm 2019: nâng lương thường xuyên lên bậc 3/9, hệ số 3.0.

Quá trình hưởng lương có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Đến ngày 01/10/2020 tôi xin nghỉ việc và chưa rút bảo hiểm xã hội một lần.

Ngày 31/12/2021, tôi trúng tuyển vào viên chức ở Thành phố Hồ Chí Minh và đến ngày 1/1/2022 được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng 3 mã số V.07.03.29, bậc 3, hệ số 3.0"

Độc giả băn khoăn: :"Tôi đã đi dạy được 14 năm. Khi tôi dạy ở tỉnh Bình Phước, tôi là giáo viên hạng 2, và tôi đã nghỉ việc năm 2020. Đến năm 2021, tôi thi tuyển và trúng tuyển vào trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bị xuống giáo viên hạng 3. Nên muốn nhờ Tòa soạn tư vấn giúp tôi như vậy trường và địa phương chuyển xếp lương tôi như vậy có đúng không? Khi nào tôi có thể được thăng hạng lên hạng 2 mới?".

Bằng các hiểu biết cá nhân và các căn cứ pháp lý hiện hành, xin được tư vấn cho bạn tham khảo như sau:

Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn

Câu hỏi thứ nhất, việc bổ nhiệm vào từ hạng 2 cũ sang 3 mới có phù hợp không?

Theo dõi quá trình công tác và nâng lương đến năm nghỉ việc tôi cho rằng quá trình này hoàn toàn hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, việc năm 2020 bạn có nghỉ việc, khi nghỉ việc được xếp lương ở hạng II cũ có hệ số lương 3.0 và đến năm 2021 bạn trúng tuyển làm giáo viên tiểu học ở tỉnh khác và được bảo lưu hệ số lương và được bổ nhiệm lương hạng III mới có hệ số lương vẫn là 3,0 thì được căn cứ các quy định sau đây:

Tại Văn bản hợp nhất Số: 05/VBHN-BNV năm 2019 của Bộ Nội vụ, hợp nhất các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì tại khoản 1 Điều 11 quy định Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:

“1. Việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 79/2005/TT-BNV); Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV; Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan.”

Đối tượng được bảo lưu hệ số lương Căn cứ tại điểm 9 và điểm 10, Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ có quy định cách chuyển xếp lương cho người làm việc trong công ty nhà nước được tiếp nhận, tuyển dụng, điều động, luân chuyển (gọi tắt là chuyển công tác) vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau: Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ (kể cả trưởng phòng, phó trưởng phòng) và nhân viên thừa hành, phục vụ trong công ty nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan nhà nước thì căn cứ vào hệ số lương theo chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ đang hưởng tại thời điểm chuyển công tác (hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ) để chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm (ngạch lương tương đương hoặc thấp hơn so với ngạch cũ đã xếp trong công ty nhà nước).

Như vậy, do bạn khi nghỉ việc có hệ số lương 3.0 và bạn có tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên việc xếp lương căn cứ Văn bản hợp nhất Số: 05/VBHN-BNV năm 2019 và Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ là dựa vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch viên chức được bổ nhiệm.

Bạn trúng tuyển 31/12/2021, nên từ 01/01/2022, địa phương bạn công tác xếp bạn vào giáo viên tiểu học hạng III mới (mã số V.07.03.29) có hệ số lương 3,0 dựa theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học theo quan điểm người viết là phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ hai, năm 2023 bạn có thể dự thi hoặc xét thăng hạng lên hạng II mới

Đến thời điểm hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư hợp nhất Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

Quy định về việc giáo viên (viên chức) dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tại khoản 2 Điều 10 Điều khoản áp dụng của văn bản bổ nhiệm, chuyển xếp lương giáo viên tiểu học quy định:

“2. Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc giữ ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) hoặc giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) hoặc giữ ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) được xác định là tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) từ thời điểm giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục 2019.”

Do bạn đã tốt nghiệp Đại học vào năm 2013, bổ nhiệm vào hạng III mới vào năm 2022, nên tính đến năm 2023 bạn đã đủ thời gian giữ hạng để được thi, xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II nếu địa phương bạn tổ chức thi hoặc xét thăng hạng, nếu trúng tuyển bạn sẽ được bổ nhiệm hạng II mới có hệ số lương 4.0.

Trên đây, là một số thông tin chia sẻ cùng bạn. Phần tư vấn có tính chất tham khảo.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam