Giáo viên tập sự vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi

18/09/2020 06:25
NHẬT KHOA
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đơn vị nào đã thực hiện việc không chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tập sự thì cần phải chi trả đầy đủ chế độ cho giáo viên tập sự.

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên tịch về phụ cấp ưu đãi với giáo viên dạy trường công lập có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

Theo đó, Thông tư trên quy định giáo viên phải hết thời gian tập sự mới được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông thì mới được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Do đó, giáo viên tập sự sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Cụ thể tại Điều 2.

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

“a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các kí tự đầu của mã số hạng là V.07) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi".

Căn cứ vào quy định trên, các giáo viên khi hết thời gian tập sự mới nhận được phụ cấp ưu đãi, điều này gây thiệt thòi rất lớn cho giáo viên tập sự khi lương đã thấp lại còn không có phụ cấp ưu đãi ngành.

Kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư trên có rất nhiều giáo viên băn khoăn, thắc mắc về cách vận dụng.

Cách áp dụng cũng khác nhau, bởi vì đơn vị nào áp dụng Thông tư 27 trên thì giáo viên tập sự không có phụ cấp ưu đãi, tuy nhiên nhiều đơn vị lại cho rằng việc quy định về tiền lương do Chính phủ ban hành quyết định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg và được cụ thể hóa tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BNV-BTC-BGDĐT nên vẫn thực hiện theo quy định đó, tức là giáo viên tập sự vẫn còn được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Điều này được tác giả Bùi Nam phản ánh trong bài "Giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi" đăng ngày 12/3/2020 trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Giáo viên tập sự vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi. (Ảnh minh họa: Lã Tiến) ảnh 1

Giáo viên tập sự vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Chính thức giáo viên tập sự vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi

Ngày 5/6/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Thông tư liên tịch số: 06/VBHN-BGDĐT hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư này đã có những hướng dẫn cụ thể, quy định cụ thể đối tượng không được hưởng phụ cấp ưu đãi trong đó không có giáo viên tập sự, do đó đương nhiên giáo viên tập sự được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định của chính phủ và thông tư liên ngành giáo dục, tài chính và nội vụ.

Theo đó, quy định giáo viên kể cả giáo viên thử việc (tập sự), hợp đồng trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ được chuyển xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐCP và được hưởng phụ cấp ưu đãi. Chỉ có các đối tượng sau không được hưởng phụ cấp ưu đãi gồm:


Quy định mới về thời gian tập sự giáo viên, giảng viên

Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Thông tư này tiếp tục khẳng định giáo viên đang tập sự được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, tất cả các văn bản của Chính phủ, của liên Bộ gồm Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo từ trước đến nay đều khẳng định giáo viên tập sự vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi, chỉ có điểm khác là giáo viên tập sự thì không được xếp hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo các hạng theo quy định.

Đơn vị nào đã thực hiện việc không chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tập sự thì cần phải chi trả đầy đủ chế độ cho giáo viên tập sự, truy thu và hoàn trả cho giáo viên tập sự theo đúng quy định của Chính phủ.

NHẬT KHOA