Giật mình với lương giáo viên tập sự!

03/04/2020 06:22
NHẬT KHOA
(GDVN) - Hiện nay thu nhập của giáo viên, nhất là giáo viên mới ra trường còn khá thấp chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống.

Hiện nay giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành khiến lương của họ cực kỳ thấp, không tương xứng với vai trò vị thế người thầy.

Lương giáo viên tập sự từ năm 2018 trở về trước

Trước đây từ những năm 2018 trở về trước giáo viên khi mới nhận nhiệm vụ có thời gian thử việc (tập sự) theo quy định của từng cấp học, bậc học.

Khi đó giáo viên tập sự sẽ được xếp ngạch giáo viên được hưởng lương, phụ cấp ưu đãi ngành theo quy định và được hưởng 85% mức lương hiện hưởng.

Do được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành nên tổng thu nhập tuy còn thấp nhưng vẫn còn an ủi đối với giáo viên tập sự.

Để cho việc so sánh được khách quan tôi ví dụ mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng ở thời điểm hiện tại để nhận thấy việc mất phụ cấp ưu đãi ngành sẽ khiến giáo viên công tác cùng thời điểm nhưng thu nhập sẽ giảm khá nhiều.

Giáo viên tập sự trung học phổ thông: (2,34 x 1.490.000 x 85%) + (2,34 x 1,490,000 x 30%) là khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Giáo viên trung học cơ sở: (2,1 x 1.490.000 x 85%) + (2,1 x 1.490.000 x 30%)  là khoảng 3,5 triệu đồng/tháng.

Giáo viên tiểu học, mầm non: (1,86 x 1.490.000 x 85%) + (1,86 x 1.490.000 x 35%) là khoảng 3,2 triệu đồng/tháng.

Đó là chưa kể các khoản trừ bảo hiểm xã hội, công đoàn phí,… nên thu nhập sẽ giảm đi nhiều.

Giật mình với lương giáo viên tập sự! ảnh 1
Giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành khiến lương của họ cực kỳ thấp. (Ảnh minh hoạ: Tuoitrethudo.com.vn)

Thu nhập giáo viên tập sự hiện nay

Kể từ khi Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên tịch về phụ cấp ưu đãi với giáo viên dạy trường công lập có hiệu lực từ ngày 10/12/2018 thì giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nữa nên thu nhập sẽ giảm đáng kể như sau:

Giáo viên trung học phổ thông: 2,34 x 1.490.000 x 85% khoảng 2,96 triệu đồng/tháng

Giáo viên trung học cơ sở là: 2,1 x 1.490.000 x 85% khoảng khoảng 2,65 triệu đồng.

Giáo viên mầm non, tiểu học: 1,86 x 1.490.000 x 85% khoảng 2,35 triệu đồng.

Để biết mức thu nhập cụ thể của giáo viên tập sự hiện nay thấp như thế nào thì tôi xin đưa tiếp mức lương thực nhận sau khi đã trừ các khoản như bảo hiểm xã hội là 10,5% (gồm hưu trí, tử tuất 8%; bảo hiểm thất nghiệp 1%; bảo hiểm y tế 1,5%), 1% công đoàn phí (gần như 100% giáo viên đều là công đoàn viên) như vậy mỗi giáo viên thực nhận và đóng lại ít nhất 11,5%.

Như vậy, thực nhận của giáo viên tập sự hiện nay như sau:

Giáo viên trung học phổ thông là 2,96 triệu x 88,5% khoảng 2,6 triệu đồng/ tháng.

Giáo viên trung học cơ sở là 2,65 triệu x 88,5% khoảng 2,34 triệu đồng/ tháng.

Giáo viên tiểu học, mầm non là 2,35 triệu x 88,5% khoảng 2,07 triệu đồng tháng.

Giật mình với lương giáo viên tập sự! ảnh 2
Giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi

Với con số mức lương giáo viên tập sự như trên nhìn vào chúng ta thật sự giật mình với thu nhập của giáo viên tập sự trong nhà trường. 

Việc học tập 12 năm phổ thông, học cao đẳng, đại học từ 3 đến 5 năm khi ra trường nhận mức thu nhập như trên quả là quá thấp, khó có thể chấp nhận được trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó việc lương của nhân viên trường học như kế toán, văn thư, thư viện,… cũng thực nhận như trên là rất thấp.

Về thời gian tập sự được thực hiện theo Thông tư số: 31/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập: 

Đối với giảng viên hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên dự bị đại học thì thời gian tâp sự 12 tháng. 

Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III tập sự 9 tháng.

Đối với giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV thì thời gian tập sự là 6 tháng.

Thử tưởng tượng với mức thu nhập trên dưới 2,07 triệu một tháng đối với giáo viên tiểu học, mầm non thì trên thì cuộc sống của giáo viên tập sự sẽ như thế nào?

Chúng ta đòi hỏi một giáo viên trẻ như thế nào khi thu nhập là như trên.

Dù biết thu nhập của giáo viên còn khá thấp, lương giáo viên mới trước đây cũng thấp nhưng việc mỗi giáo viên tập sự mà thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng thì quá chua chát với nghề được xã hội tôn vinh, gọi là nghề cao quý trong các nghề cao quý.

Tại sao hiện nay bảo vệ, tạp vụ trường học được trả lương theo Nghị định 68/NĐ-CP được trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp thì tại sao giáo viên tập sự nhận mức lương thấp không được áp dụng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Năm 2020 mức lương tối thiểu vùng I là 4,42 triệu đồng/tháng; mức lương tối thiểu vùng II là 3,92 triệu đồng/tháng; mức lương tối thiểu vùng III là 3,43 triệu đồng/tháng; mức lương tối thiểu vùng IV là 3,07 triệu đồng/tháng.

Việc đặc cách nếu lương giáo viên thực nhận không thấp hơn lương tối thiểu vùng cũng là một cách quan tâm đến các giáo viên tập sự để yên tâm công tác.

Mong Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng tháo gỡ cho vấn đề trên, nếu không sẽ có thể có nhiều em không trụ nổi khi hết thời gian tập sự.

NHẬT KHOA