Hà Nội thành lập đoàn giám sát về việc cải tạo, xây mới trường học công lập

18/05/2020 10:59
Đỗ Thơm
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên thường trực, Trưởng ban văn hóa-xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố là Trưởng đoàn giám sát.

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố về xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và việc cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đoàn giám sát gồm có 14 thành viên.

Hà Nội thành lập đoàn giám sát về việc cải tạo, xây mới trường học công lập  ảnh 1
Các quận, huyện, thị xã phải lập bảngi báo cáo các nội dung cụ thể kết quả thực hiện cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên thường trực, Trưởng ban văn hóa-xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố là Trưởng đoàn giám sát.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch giám sát là đánh giá việc xây dựng và công nhận trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố đến tháng 5/2020 và việc cải tạo xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố từ năm 2012 đến nay.

Làm rõ các kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan.

Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kế hoạch nhấn mạnh, quá trình giám sát phải đánh giá khách quan, sát với thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Thành phố;

Báo cáo kết quả giám sát với thường trực Hội đồng Nhân dân và Hội đồng nhân dân Thành phố.

Theo đó, đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Ủy ban nhân dân một số quận, huyện, thị xã; giám sát qua báo cáo của Ủy ban nhân dân các quận, huyện còn lại;

Cùng với đó, đoàn sẽ khảo sát thực tế tại một số trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến, thời gian giám sát trực tiếp từ 2/6 đến 20/6/2020.

Đỗ Thơm