Hà Nội triển khai nhiều biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng ngộ độc

21/09/2021 07:25
Theo soyte.hanoi.gov.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ những tháng đầu năm 2021, toàn thành phố Hà Nội thành lập 828 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, trong đó 719 đoàn liên ngành.

Tổng số cơ sở được kiểm tra là 18.064 lượt cơ sở; trong đó tuyến thành phố kiểm tra 4.197 lượt cơ sở; tuyến quận, huyện kiểm tra 13.867 lượt cơ sở. Số cơ sở vi phạm là 4.568 cơ sở (phạt tiền 3.137 cơ sở, nhắc nhở 1.431 cơ sở). Ngoài việc kiểm tra an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng còn tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đồng thời, ngành y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và triển khai 2 hoạt động chương trình an toàn thực phẩm gồm: tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại một khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.Kiểm tra việc tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại một khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Duy trì mô hình cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm trên toàn thành phố, các chuyên đề dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại 30 quận, huyện, thị xã. Triển khai 17 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 14 quận, huyện; kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tại 240 xã của 20 quận, huyện. Xây dựng mới đảm bảo an toàn thực phẩm tuyến phố đi bộ tại 6 phường của quận Hoàn Kiếm. Tiếp tục hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kiểm tra giám sát nhằm nâng cao ý thức tự quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học tại 20 trường của 10 quận, huyện xây dựng từ năm 2020 và xây dựng mới 6 trường tại 3 quận, huyện năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác triển khai và phát động kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn được thành phố tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Cũng trong năm 2021, thành phố đã chủ động và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, thông tin kịp thời về thực trạng an toàn thực phẩm, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông thường xuyên từ thành phố đến xã, phường nhằm nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, tổ chức trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo soyte.hanoi.gov.vn