Cần bỏ ngay xếp loại “hạnh kiểm yếu”

Cần bỏ ngay xếp loại “hạnh kiểm yếu”
GDVN- 3 từ “Hạnh kiểm yếu” lạnh lùng như một bản án suốt đời mà hệ luỵ của nó đối với học sinh không thể đong đếm và lường hết được mọi chuyện đáng tiếc có thể xảy ra.

Sẽ ban hành chuẩn trường quốc gia ở cấp THCS, THPT trong năm nay?

Sẽ ban hành chuẩn trường quốc gia ở cấp THCS, THPT trong năm nay?
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Dự thảo Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia để lấy ý kiến rộng rãi, nếu được chấp thuận đây là một quy chế mới cho các trường phổ thông phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia.