Thầy Hiền, thầy Đại có lỗi không?

Thầy Hiền, thầy Đại có lỗi không?
(GDVN) - Dù công trình khoa học của 2 thầy có được xã hội chấp nhận hay không thì đó cũng là một công trình đáng cho giới học thuật chiêm nghiệm và suy ngẫm.

Tìm đầu mối để tháo gỡ cuộn chỉ rối

Tìm đầu mối để tháo gỡ cuộn chỉ rối
(GDVN) - “Dỡ ra” không có nghĩa cách chức ai, không nhằm giải tán cơ quan nào, mà cốt để tìm cách tổ chức việc học của con em ta từ khi bước chân vào nhà trường...