Trải nghiệm sáng tạo và Người thầy

Trải nghiệm sáng tạo và Người thầy
(GDVN) - Trong hoạt động định hướng phát triển sáng tạo, cha mẹ và người thầy, đặc biệt khi trẻ đã đến lớp học, thầy giáo đóng vai trò quan trọng nhất.