Học sinh nào được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội?

02/06/2020 06:22
Linh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để học sinh nắm rõ các quy định về mức điểm ưu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố cụ thể các mức điểm ưu tiên cho từng đối tượng.

Để tham gia dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 tại Hà Nội, mỗi học sinh phải dự thi 3 môn: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ.

Điểm xét tuyển là tổng kết quả thi của 3 môn này (trong đó môn ngữ văn và toán tính hệ số 2) và điểm ưu tiên, nếu có.

Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều chế độ ưu tiên, học sinh chỉ được hưởng một mức ưu tiên cao nhất.

Để học sinh nắm rõ các quy định về mức điểm ưu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố cụ thể các mức điểm ưu tiên cho từng đối tượng.

Thi vào lớp 10 (Ảnh nguồn: Hà Nội mới)

Thi vào lớp 10 (Ảnh nguồn: Hà Nội mới)

Theo đó, có 3 đối tượng học sinh được hưởng chế độ ưu tiên với các mức điểm cộng cụ thể sau:

Thứ nhất, cộng 1,5 điểm cho học sinh là con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên;

Con của người được cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thứ hai, cộng 1,0 điểm cho học sinh là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

Con của người được cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Thứ ba, cộng 0,5 điểm cho học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; hoặc học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Lưu ý, nếu thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Linh Anh