Hướng dẫn cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

20/06/2020 06:19
Vương Thuỷ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau hơn 6 tháng thực hiện đã có 690 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất từ ngày 09/12/2019.

Sau hơn 6 tháng thực hiện đã có 690 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hướng dẫn cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ảnh 1

Với dịch vụ công này, người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh (smartphone) kết nối Internet là có thể thực hiện cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất mà không cần phải ra khỏi nhà.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin hướng dẫn đăng ký tài khoản và thực hiện thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong motion graphic "Hướng dẫn cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia” tại link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=Cc7EpxOSYlo

Ngoài dịch vụ công Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai kết nối liên thông các dịch vụ công khác của Ngành lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Vương Thuỷ