Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ngành Bảo hiểm thực hiện năm 2021

12/01/2022 10:22
Thu Giang
GDVN- Năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ngành Bảo hiểm thực hiện năm 2021 ảnh 1
Thu Giang