Kỷ luật 3 lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định

Kỷ luật 3 lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định
GDVN- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng CP về việc thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Có thể xử tù thí sinh vi phạm Thi quốc gia

Có thể xử tù thí sinh vi phạm Thi quốc gia
(GDVN) - Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi hoặc có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần thì bị 0 điểm.

Kỷ luật ông Phạm Hồng Hải

Kỷ luật ông Phạm Hồng Hải
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.