Có thể xử tù thí sinh vi phạm Thi quốc gia

12/05/2019 06:00
Trinh Phúc
(GDVN) - Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi hoặc có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần thì bị 0 điểm.

Một trong những vấn đề mà các thí sinh cần biết đó là hành vi bị xử lý được quy định tại Điều 49 của Thông tư ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, Điều 49 của thông tư này quy định, khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

Nắm vững quy chế thi là một trong những cách để tránh bị điểm liệt (ảnh minh họa - nguồn VTV). ảnh 1
Nắm vững quy chế thi là một trong những cách để tránh bị điểm liệt (ảnh minh họa - nguồn VTV).

Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách;

Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi;

Có thể xử tù thí sinh vi phạm Thi quốc gia ảnh 2Người ra đề thi quốc gia được liên hệ ra ngoài bằng điện thoại cố định

Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;

Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định.

Thí sinh bi đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Cũng tại Điều 49 quy định, trừ điểm bài thi thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Cho điểm 0: Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần;

Bài thi có chữ viết của hai người trở lên; Những phần của bài thi viết trên giấy nhấp, giấy không đúng quy định.

Có thể xử tù thí sinh vi phạm Thi quốc gia ảnh 3Có nhiều trường hợp không cần thi nhưng được 10 điểm thi quốc gia

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi hoặc môn thi thành phần nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi hoặc môn thi thành phần tiếp theo;

Không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Việc trừ điểm bài thi nêu tại điểm c và d khoản 4 của điều này do Trưởng ban chấm thi tự luận quyết định căn cứ báo cáo bằng văn bản của trưởng môn chấm thi.

Điều 49 cũng nêu rõ, hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm lỗi quy định tại điểm d, khoản 4 Điều này;

Viết, vẽ các tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức;

Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; Dùng bài của người khác để nộp. Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

Cũng tại điều này quy định: Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; Sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Cuối cùng điều 49 ghi rõ: Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định;

Đối với các trường hợp vi phạm khác, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định tại điều này.

Trinh Phúc