Kiểm tra phản ánh chậm bán bảo hiểm tàu cá

17/01/2020 23:48
Nhật Minh
(GDVN) - Theo bài báo phản ánh, tỉnh Bình Định hiện có 38 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP hết hạn bảo hiểm phải nằm bờ...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra vấn đề báo Tiền phong phản ánh qua bài viết: "Công ty chậm bán bảo hiểm tàu cá: Bình Định "cầu cứu" Thủ tướng".

Trước đó, ngày 15/1/2020, báo Tiền phong số 15 có bài "Công ty chậm bán bảo hiểm tàu cá: Bình Định "cầu cứu" Thủ tướng".

Theo bài báo phản ánh, tỉnh Bình Định hiện có 38 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP hết hạn bảo hiểm phải nằm bờ, chủ tàu không thể ra khơi nên không có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống và trả nợ cho ngân hàng nên các chủ tàu rất bức xúc.

Cũng theo phản án, Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Pjico cam kết sẽ phối hợp khảo sát, đánh giá thực tế để xem xét và bán bảo hiểm cho tàu cá trong tháng 12/2019. Tuy nhiên, đến nay phía công ty vẫn chưa bán bảo hiểm.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra vấn đề báo Tiền phong nêu và giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/1/2020.

Nhật Minh