“Ký sinh trùng” giáo dục

“Ký sinh trùng” giáo dục
GDVN- Khi “giáo dục thất bại” thì tình trạng “tiêu điều” trong giáo dục liệu có giống các “con phố thời Covid-19” mà VTV đề cập?

Lá thư từ Pháp: 15 điểm "cốt tử" cần đổi mới của giáo dục Việt Nam

 Lá thư từ Pháp: 15 điểm "cốt tử" cần đổi mới của giáo dục Việt Nam
(GDVN) - Tổ chức thi phân luồng học sinh vào các trường phổ thông dạy nghề ngay sau lớp 9; Rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3 năm, cao đẳng còn 2 năm; Đào tạo kỹ sư chuyên sâu 5 năm và phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu 700 - 750 điểm TOEIC; Khuyến khích cạnh tranh chất lượng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục... để có thể đầu tư vào giáo dục - đào tạo hợp lý và có hiệu quả cao, gắn giáo dục - đào tạo với thị trường lao động, tạo thuận lợi trao đổi sinh viên, trao đổi và sử dụng lao động bậc cao trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu.