Bộ trưởng Thăng: Chỉ "bán" sân bay Phú Quốc tạm thời

29/06/2015 13:40 Hồng Minh
(GDVN) - Bộ trưởng Thăng khẳng định, nhà đầu tư chỉ được nhượng quyền khai thác nhà ga Phú Quốc trong một thời gian nhất định, sau đó vẫn phải trả lại cho nhà nước...

Trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” tối 28/6, trả lời các vấn đề nóng của giao thông trong đó có việc bán, chuyển nhượng sân bay Phú Quốc cho tư nhân có ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc phòng hay không, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng khẳng định: “Đây không phải là bán mà là hình thức chuyển nhượng kết cấu hạ tầng hàng không đã được quy định trong luật và các văn bản hướng dẫn.

Bởi khi chuyển nhượng quyền khai thác, quyền sở hữu hạ tầng đó, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước là không chuyển cho nhà đầu tư mới và đảm bảo quốc phòng an ninh, những hạng mục liên quan đến mục đích quân sự, dân sự có vai trò quan trọng thì không chuyển nhượng”.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đăng đàn trả lời câu hỏi của người dân về các vấn đề nóng của ngành giao thông hiện nay. 

Trước đó đề xuất bán, chuyển nhượng sân bay Phú Quốc được Bộ Giao thông vận tải đưa ra tại cuộc họp về xã hội hoá đầu tư hạ tầng hàng không. Theo đề xuất, với việc bán sân bay Phú Quốc hay nhượng quyền khai thác sân bay, nhà đầu tư sẽ vận hành, khai thác công trình có hiệu quả và trả lại nhà nước sau một thời gian nhất định.

Nhà nước sẽ thu hồi được một khoản kinh phí xác định, và nguồn kinh phí này có thể dùng để đầu tư một số công trình trọng điểm, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước…

Bộ trưởng Thăng cho biết, hình thức chuyển nhượng, bán quyền khai thác sân được thế giới và nhiều nước trong khu vực làm từ lâu. Tuy nhiên với Việt Nam lại chưa có tiền lệ.

“Do đó Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ làm thí điểm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước là xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trong đó có hạ tầng hàng không nhưng vì đây là vấn đề mới phải hết sức thận trọng, có tổng kết đánh giá rồi mới tiến hành nhân rộng”, Bộ trưởng Thăng cho hay.

Bên cạnh lo lắng về an ninh quốc phòng, một doanh nhân thường xuyên bay tuyến Hà Nội – Phú Quốc đặt câu hỏi: Khi chuyển nhượng cho tư nhân quản lý, liệu tư nhân có tự tăng giá dịch vụ từ đó khiến hãng hàng không tăng giá vé?

Trước lo ngại này, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: Sau khi chuyển nhượng, quyền sở hữu hạ tầng nhà ga Phú Quốc cũng như quản lý của Nhà nước với nhà ga này không thay đổi. 

“Nhà đầu tư chỉ được nhượng quyền khai thác nhà ga Phú Quốc trong một thời gian nhất định, sau đó vẫn phải trả lại cho nhà nước và giá cả phải thực hiện theo đúng quy định. Giá trị chuyển nhượng cũng phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định. Nếu có nhiều nhà đầu tư, phải đấu giá công khai minh bạch, đảm bảo không thất thoát.

Tóm lại, việc chuyển nhượng không có chuyện độc quyền, hay khả năng một nhà đầu tư có quyền chi phối và nâng giá cả dịch vụ hàng không cũng như phí hàng không là không có”, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết.

Hồng Minh