Đề nghị xử lý về Đảng đối với cán bộ vụ Con Cưng

04/10/2018 20:52 Đan Quỳnh
(GDVN) - Các cán bộ có liên quan đến việc thẩm tra xác minh, kiểm tra Con Cưng đã bị đề nghị xử lý về Đảng với các sai phạm.

Ngày 3/10, Bộ Công thương đã có kết luận về kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường.

Kết luận này đánh giá hoạt động của đoàn kiểm tra thành lập theo quyết định của Bộ Công thương.

Trên cơ sở các thông tin từ báo chí, đơn thư của người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường đã kịp thời xử lý, chỉ đạo 29 Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiến hành thẩm tra xác minh, kiểm tra Công ty cổ phần Con Cưng theo đúng quy định của pháp luật.

Một trong các cửa hàng của Con Cưng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: H.L)

Qua việc chỉ đạo các Chi cục các tỉnh, thành phố kiểm tra đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định pháp luật của Công ty cổ phần Con Cưng.

Căn cứ Kết luận kiểm tra, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo thực hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Con Cưng và công ty đã nộp phạt 250 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra, các công chức lãnh đạo Cục Quản lý thị trường là ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng và ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và của Bộ Công thương.

Ông Tín và ông Hùng vi phạm về phát ngôn, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công thương, gây ra những hiệu ứng không tốt, hiểu sai, hiểu chưa đúng bản chất sự việc trong dư luận xã hội cũng như gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số thông tin cung cấp cho báo chí chưa thật sự chính xác đã gây thắc mắc cho người tiêu dùng về số lượng hành vi/tên hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Bộ Công thương cho rằng, việc này cần phải được khắc phục, sửa chữa ngay và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong hoạt động công vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trong công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra của Cục Quản lý thị trường trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và 28 tỉnh còn chưa chặt chẽ và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bộ Công thương yêu cầu cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo kiểm tra của Cục Quản lý thị trường. 

Kiểm tra lại quy trình của quản lý thị trường trong vụ Con Cưng 

Ông Trịnh Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường đã chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của hai Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường để chấn chỉnh. Tuy nhiên, ông Ngọc chưa thực sự kịp thời nên cũng cần xem xét, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bộ Công thương kiến nghị đối với Ban cán sự đảng Bộ Công thương thông báo Đảng ủy Bộ Công thương về các dấu hiệu vi phạm của các đảng viên trong thực thi công vụ.

Đảng ủy Bộ Công thương căn cứ theo Quy chế phối hợp để xem xét xử lý về đảng đối với đảng viên Nguyễn Trọng Tín và Trần Hùng.

Bộ Công Thương giao Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ về trình tự thủ tục xem xét xử lý cán bộ công chức có dấu hiệu vi phạm theo các quy định của pháp luật đối với ông Nguyễn Trọng Tín và ông Trần Hùng.

Bộ Công thương cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với ông Trịnh Văn Ngọc trong vai trò là người đứng đầu cơ quan về trách nhiệm quản lý, chỉ đạo.

Đan Quỳnh