EVNNPT sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần thứ III

06/03/2020 07:19 Tùng Dương
GDVN- Công tác nhân sự hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của đại hội, EVNNPT khẩn trương nhưng cần thực hiện đúng quy định, đúng quy trình của Đảng ủy khối.

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự buổi làm việc về phía EVN có đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN và đại diện các ban của Đảng ủy EVN.

Về phía EVNNPT có đồng chí Đặng Phan Tường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT, các ban của Đảng ủy EVNNPT.

Đảng ủy EVN làm việc với Đảng ủy EVNNPT về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: EVNNPT.

Triển khai ngay các nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT cho biết: “Để chuẩn bị cho công tác Đại hội, Đảng ủy EVNNPT đã kịp thời phổ biến, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, cấp ủy cấp trên về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cấp ủy các cấp.

Ngày 24/12/2019, Đảng ủy EVNNPT tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tập đoàn về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 qua Hội nghị truyền hình từ Đảng ủy EVN.

Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ EVNNPT.

Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban hành văn bản phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy EVNNPT đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành phụ trách, chỉ đạo công tác chuẩn bị và thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy EVNNPT đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra và các Đảng ủy cơ sở bám sát Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm: Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức Đảng và Đảng viên, kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng (nếu có), tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự được dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy khoá mới, phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội”.

Rà soát nhân sự, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT - Đặng Phan Tường cho biết: “Đảng ủy EVNNPT xác định Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III phải được xây dựng trên tình hình thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ EVNNPT.

Dự thảo Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 18/12/2019, Tiểu ban Văn kiện tổ chức họp lần 1, ngày 11/02/2020 họp lần 2 và ngày 04/3/2020 tổ chức họp lần 3 kết hợp với các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành định kỳ.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ, Quyết định thành lập Tổ giúp việc và Kế hoạch xây dựng Văn kiện.

Sau khi được sửa đổi, bổ sung thành phần, Tiểu ban Văn kiện đã cập nhật, ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ, thành lập Tổ giúp việc và Kế hoạch xây dựng Văn kiện cho phù hợp với tiến độ xây dựng văn kiện theo tình hình mới”.

Đồng chí Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: EVNNPT.

Tính đến đầu tháng 3 hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức Đảng, đoàn thể, các cá nhân và trên mạng nội bộ theo quy định.

Trong tháng 3 sẽ tổng hợp góp ý, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và Nghị quyết Đại hội, trình Ban Chấp hành thông qua.

Trước ngày 15/4/2020 sẽ hoàn thiện theo ý kiến góp ý tại Hội nghị Ban Chấp hành, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phê duyệt. Trước ngày 01/5/2020 hoàn thiện văn kiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và trình Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III.

Về công tác nhân sự cấp ủy: Số lượng cán bộ trong quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được phê duyệt.

Trong đó ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ có 42 đồng chí; ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy có 14 đồng chí; chức danh Bí thư Đảng ủy có 4 đồng chí và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy có 7 đồng chí.

Ngoài ra Đảng ủy EVNNPT đã trình EVN phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ diện Tập đoàn quản lý giai đoạn 2020 - 2021 và 2021 - 2026.

Đẩy mạnh tuyên truyền 4 đợt trọng điểm

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong thành công của Đại hội, Đảng uỷ EVNNPT đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 12/02/2020.

Chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ EVNNPT, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoạt động tuyên truyền chia làm 4 đợt cao điểm gồm: Từ khi ban hành Kế hoạch đến thời điểm hoàn thành đại hội Đảng bộ cơ sở trực thuộc (30/4/2020).

Từ đầu tháng 5/2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ EVNNPT.

Từ tháng 7/2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sau Đại hội Đảng bộ Khối đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh các nội dung theo 4 đợt cao điểm, coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Đặc biệt, Đảng ủy EVNNPT đã chỉ đạo chuyên môn, đoàn thể phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Trong đó, lựa chọn đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III.

Theo dự kiến của lãnh đạo Tập đoàn, công trình trạm biến áp 220kV Ninh Phước là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, các công trình đường dây 500 kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2) là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả và lựa chọn các công trình tiêu biểu chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Đến nay, Đảng ủy EVNPPT đã ban hành các kế hoạch, văn bản và tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn thông qua website của Tổng công ty, đơn vị, trên internet, mạng xã hội, báo chí.

Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền các pano, banner, khẩu hiệu, video… về Đại hội của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy EVNNPT được đăng tải trên website, màn hình led tại cơ quan EVNNPT và các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo. Ảnh: EVNNPT.

Đã làm tốt nhưng không được chủ quan

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng ủy EVNNPT khi đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn về đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kịp thời ban hành đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Công tác tuyên truyền và xây dựng văn kiện được chú trọng, cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc EVN đánh giá cao ứng dụng khoa học của EVNNPT
Tổng giám đốc EVN đánh giá cao ứng dụng khoa học của EVNNPT

Hoàn thành công tác rà soát quy hoạch, kiện toàn cấp ủy theo quy định, đã gửi các cơ quan chức năng lấy ý kiến về Đề án nhân sự theo quy trình song song với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Mặc dù EVNNPT đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị đại hội, tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Dương Quang Thành đề nghị: Đảng ủy EVNNPT cần hoàn chỉnh kế hoạch đại hội của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, hàng tuần báo cáo Đảng ủy Tập đoàn để báo cáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương theo quy định.

Công tác hướng dẫn chỉ đạo đại hội các cấp cần phân công trong ban thường vụ, ban chấp hành, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Đảng bộ, chi bộ các cấp, chuẩn bị tốt công tác nhân sự.

“Công tác nhân sự cho đại hội là hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của đại hội; EVNNPT cần khẩn trương nhưng cần thực hiện đúng quy định, đúng quy trình theo yêu cầu của Đảng ủy Khối.

Nếu có vướng mắc, Đảng ủy EVNNPT cần báo cáo Đảng ủy Tập đoàn để có hướng dẫn, chỉ đạo nhằm tổ chức đại hội thành công”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Dương Quang Thành chỉ đạo.

Ngoài ra, Đảng ủy EVNNPT cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và giám sát chặt chẽ. Trong đó chú trọng tuyên truyền việc gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Đảng bộ EVNNPT

- Là đảng bộ cơ sở, được giao thí điểm một số quyền cấp trên cơ sở, hoạt động xuyên suốt theo ngành dọc trực thuộc Đảng ủy EVN.

- Toàn Đảng bộ có 14 Đảng bộ bộ phận, 171 chi bộ, với tổng số 1.991 Đảng viên;

- Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra gồm 4 đồng chí.

- Đảng ủy có 4 ban tham mưu, giúp việc, gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã được sắp xếp, tổ chức lại gắn với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo chỉ đạo của Đảng ủy EVN.

Tùng Dương