Lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

01/07/2016 09:40 Nguồn: chinhphu.vn
(GDVN) - Chính phủ, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức và nhân dân tăng cường giám sát, phản biện các quy định về điều kiện kinh doanh...

Trong thông cáo báo chí vừa được phát đi, Văn phòng Chính phủ cho biết thời gian qua, dưới sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã nỗ lực tập trung soạn thảo, trình ban hành số lượng rất lớn các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, đặc biệt là các nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc-Ảnh VGP/Quang Hiếu.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2016 đã ban hành tổng số 91/101 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; đặc biệt các Bộ ngành đã tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 50/50 nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Văn phòng Chính phủ khẳng định các văn bản này đã được nghiên cứu, soạn thảo đúng trình tự, thủ tục quy định; không nâng cơ học các điều kiện đầu tư kinh doanh từ thông tư lên nghị định; tập trung quán triệt và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia tích cực, có chất lượng trong việc góp ý kiến, phản biện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).

“Những kết quả quan trọng này là bước đột phá chưa từng có từ trước đến nay trong xây dựng và hoàn thiện thể chế của Chính phủ”, Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã tập trung soạn thảo, ban hành số lượng lớn văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật, bảo đảm đúng tiến độ và các yêu cầu về chất lượng theo quy định, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đưa các quy định của luật đi vào cuộc sống, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ cũng cho rằng, hoàn thiện pháp luật là một quá trình liên tục, cần tiếp tục rà soát, đánh giá, kịp thời phát hiện và sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ các quy định bất hợp lý, kể cả những quy định trong các luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành và kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các cơ quan tổ chức và nhân dân tăng cường giám sát, phản biện, kiến nghị sửa đổi hoặc loại bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không phù hợp”, thông cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết.

Nguồn: chinhphu.vn