Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
(GDVN) - Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019.

Đầu năm "điểm danh" các loại công chức

Đầu năm "điểm danh" các loại công chức
(GDVN) - “Thói quen ỉ lại, tư tưởng muốn làm thầy không muốn làm thợ, lười lao động khiến không ít người bất chấp để vào bằng được công chức",ông Lê Văn Cuông cho biết.