Kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng

Kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng
(GDVN) - Em trai nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là ông Lê Tấn Hùng vừa bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố thi hành kỷ luật cảnh cáo.