Tiếp tục xem xét kỷ luật ông Huỳnh Minh Tâm, dù đang thi hành kỷ luật cảnh cáo

17/08/2019 07:26
Nguyễn Phan
(GDVN) - Mặc dù ông Huỳnh Minh Tâm đang phải thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo nhưng lại tiếp tục bị Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị xem xét xử lý kỷ luật.

Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc huyện ủy Vĩnh Thuận.

Ngày 24/08/2018, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Thông báo kết luận sai phạm của ông Huỳnh Minh Tâm, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang nhận định: “Sai phạm của đồng chí Huỳnh Minh Tâm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan”…

Sau đó, ngày 11/10/2018, ông Huỳnh Minh Tâm đã bị Ban chấp hành đảng bộ huyện Vĩnh Thuận kiểm điểm, đề nghị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Tháng 10/2018, ông Huỳnh Minh Tâm nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo cả mặt đảng và chính quyền nhưng vẫn được giữ nguyên chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (Ảnh minh họa: CTV).
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (Ảnh minh họa: CTV).

Hành vi sai phạm sau kỷ luật của ông Huỳnh Minh Tâm đã được Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải nhiều kỳ.

Ngày 05/08/2019, sau khi thực hiện công tác phúc tra, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đã ban hành Thông báo kết luận số 350-TB/UBKTTU và tiếp tục đề nghị:

“Kiểm điểm theo quy trình và có hình thức xử lý phù hợp đối với ông Huỳnh Minh Tâm, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang”.

Như vậy, mặc dù ông Huỳnh Minh Tâm đang phải thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo nhưng lại tiếp tục bị Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị xem xét xử lý kỷ luật với hình thức phù hợp, tương xứng hành vi sai phạm mà ông Tâm đã gây ra.

Vị trưởng phòng có thâm niên 19 năm trong ngành nhưng cũng sai phạm kinh niên

Năm 2018, ngoài những sai phạm được phát hiện đã thông báo trong kết luận số 285-TB/UBKTTU ngày 24/08/2018 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang mà Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải, đến nay ông Huỳnh Minh Tâm lại tiếp tục có những sai phạm khác, các sai phạm được phát hiện là:

Chưa kịp thời phối hợp với Phòng tài chính và Kế hoạch lập kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2019 cho các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 3720-QĐ/UBND, ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.

Cho đến nay (05/08/2019), chưa trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2019 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

Sức mạnh nào để vị Trưởng phòng Giáo dục làm trái luật?
Sức mạnh nào để vị Trưởng phòng Giáo dục làm trái luật?

Lập dự toán kinh phí chi thường xuyên từ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2019 số tiền 19 tỷ 767 triệu 047 nghìn 543 đồng nhưng chỉ giao cho các trường trực thuộc 15 tỷ 900 triệu 387 nghìn 543 đồng (80,44%).

Tiếp tục giữ lại 3 tỷ 866 triệu 600 nghìn đồng (19,56%) để chi tập trung, nguồn kinh phí chi tập trung giữ lại chưa được Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Không thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của Thông tư 342/2016/TT, cụ thể: Đã thực chi 601 triệu 032 nghìn 941 đồng cho công tác khen thưởng, tổ chức ngày hội giáo dục, các hội thi… nhưng chưa được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Không thông báo cho Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Thuận việc thu hồi hủy bỏ Quyết định số 16/QĐ/PGD&ĐT, ngày 19/01/2017 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc phân công bà Lê Thị Diệu Mịnh, phụ trách kế toán của Phòng không đúng thẩm quyền.

Tiếp tục chỉ đạo bà Lê Thị Diệu Mịnh liên hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Thuận để thực hiện nhiệm vụ kế toán từ ngày 10/09/2018 đến 05/08/2019 là không đúng theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV, ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Không thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm quản lý, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận trong việc quản lý, sử dụng nguồn chi lương và các khoản có tính chất lương năm 2018 tổng số tiền 3 tỷ 815 triệu đồng để chi cho nhiệm vụ khác (mua sắm, sửa chữa nhỏ, văn phòng phẩm, công tác phí…).

Không trả tiền nâng bậc lương theo niên hạn cho giáo viên năm 2018 theo dự toán đầu năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ, chính sách của giáo viên.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ông Huỳnh Minh Tâm đang phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo do những sai phạm đã được kết luận kiểm tra theo Thông báo kết luận số 285-TB/UBKTTU ngày 24/08/2018 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang nhưng dường như hình thức kỷ luật này không hiệu quả đối với vị trưởng phòng có thâm niên 19 năm giữ chức vụ trưởng phòng giáo dục huyện Vĩnh Thuận?

Trong những sai phạm nêu trên, có những sai phạm đã được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang phát hiện từ năm 2018 và yêu cầu chấn chỉnh nhưng vị trưởng phòng này dường như “không tâm phục” nên vẫn cố gắng “duy trì”, thậm chí hình thức sai phạm đã tăng tiến hơn.

Công luận địa phương đang rất mong chờ và hy vọng rằng Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận sẽ có quy trình xử lý đối với những sai phạm của ông Huỳnh Minh Tâm một cách công tâm, khách quan, phù hợp và đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Phan