Kỷ luật Viện trưởng có 11 lô đất chỉ kê khai 2 lô

20/06/2019 06:11
AN NGUYÊN
(GDVN) - Vợ chồng ông Thái đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 11 lô đất nhưng chỉ kê khai 2 lô, 9 lô còn lại không kê khai.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

Kỷ luật Viện trưởng có 11 lô đất chỉ kê khai 2 lô ảnh 1
Đà Nẵng kỷ luật đối với Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: AN

Theo đó, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Thái về thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng kết luận:

Từ năm 2013 - 2018, ông Nguyễn Phú Thái kê khai, giải trình tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Cụ thể, vợ chồng ông đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 11 lô đất nhưng chỉ kê khai 2 lô, 9 lô còn lại không kê khai (đến nay vợ chồng đông Thái còn đứng tên 4 lô, 5 lô đã chuyển nhượng);

Phó Bí thư quận ủy bị kỷ luật vì kê khai tài sản không đúng

Không kê khai, giải trình số tiền 700 triệu đồng mua xe ô tô và hơn 124 triệu đồng trong tài khoản cá nhân tại thời điểm kê khai năm 2018;

Không kê khai, giải trình các khoản thu nhập không thường xuyên như tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, thù lao giảng dạy.

Ông Nguyễn Phú Thái đã vi phạm Nghị định 78 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Những vi phạm của ông Thái làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, đơn vị ông Thái công tác.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Phú Thái bằng hình thức khiển trách;

Ủy ban Kiểm tra cũng yêu cầu Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

AN NGUYÊN