Thưởng bằng tiền cho học trò, đúng hay sai?

Thưởng bằng tiền cho học trò, đúng hay sai?
(GDVN) - Thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện bằng tiền là đúng luật. Nếu thưởng bằng hiện vật khác vừa sai luật, vừa nảy sinh tiêu cực, nghi ngờ, khó thực hiện.