Thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19

Thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19
GDVN- Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. Tên giao dịch tiếng Anh của Quỹ: Vietnam Fund for Vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019 (viết tắt là VFVC).