Ẩn ý Tập Cận Bình: "Đã mưu lợi nên mưu giành thiên hạ"

 Ẩn ý Tập Cận Bình: "Đã mưu lợi nên mưu giành thiên hạ"
(GDVN) - Khi đi thăm Indonesia, Tập Cận Bình đã gây ngạc nhiên bằng cách trích dẫn một câu ngạn ngữ được biết đến rộng rãi như phương châm của Tưởng Kinh Quốc, một cố lãnh đạo Đài Loan và là con trai của Tưởng Giới Thạch.