Mỹ đẩy nhanh mua máy bay F-35 sẽ làm tăng giá thành và chậm tiến độ

25/04/2015 07:48
Việt Dũng (nguồn Tin tức Trung Quốc)
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tăng lượng mua máy bay chiến đấu F-35 từ 38 chiếc lên 90 chiếc trong 5 năm tới, tăng đầu tư kinh phí hàng năm...
Mỹ đẩy nhanh mua máy bay F-35 sẽ làm tăng giá thành và chậm tiến độ ảnh 1
Xưởng sản xuất máy bay chiến đấu F-35A

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 23 tháng 4 đưa tin, Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) ngày 14 tháng 4 năm 2015 công bố báo cáo "Chương trình F-35: Cần đánh giá xử lý vấn đề khả năng chi trả". Báo cáo cho rằng, F-35 tồn tại rất nhiều vấn đề và Quân đội Mỹ trong ngắn hạn có kế hoạch tăng lượng mua, sẽ làm tăng thêm giá thành và làm chậm tiến độ.

Trong 1 năm qua, chương trình F-35 đã tiến hành điều chỉnh đối với kế hoạch nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm, điều này chủ yếu là do trong thử nghiệm độ bền đã xuất hiện một lần mất hiệu lực về cấu trúc, một sự cố động cơ và thách thức phần mềm. Đồng thời, độ tin cậy của động cơ không đủ, so với mục tiêu của chương trình còn có khoảng cách rất xa.

Trong gần 2 năm, còn cần tiến hành 40% nghiên cứu chế tạo thử nghiệm, có thể sẽ xuất hiện nhiều vấn đề công nghệ hơn. Xử lý vấn đề mới và tăng thêm khả năng chi trả có thể cần điều chỉnh thiết kế bổ sung và công tác sửa thân máy bay.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tăng lượng mua F-35 từ 38 chiếc lên 90 chiếc trong 5 năm tới. Chính như trong báo cáo của GAO đã nói trước đó, việc đồng thời đẩy nhanh sản xuất và nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm đã tạo ra rủi ro, điều này sẽ làm tăng chi phí và làm chậm tiến độ hơn trong tương lai.

Mỹ đẩy nhanh mua máy bay F-35 sẽ làm tăng giá thành và chậm tiến độ ảnh 2
Xưởng sản xuất máy bay chiến đấu F-35A

Giá thành và khả năng chi trả của chương trình này vẫn tồn tại thách thức. Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tăng mạnh đầu tư kinh phí hàng năm cho F-35, trong 5 năm tới từ 8,4 tỷ USD đến 11,9 tỷ USD, vào năm 2022 đạt 14 tỷ USD, đồng thời duy trì quy mô 14 -15 tỷ USD trong gần 10 năm tới.

Trong 1 năm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã giảm lượng mua sắm ngắn hạn 4 lượt chiếc, điều này chủ yếu là do bị hạn chế về ngân sách. Kéo dài thời gian đưa vào hoạt động có thể sẽ làm giảm nhu cầu kinh phí hàng năm trong ngắn hạn, nhưng đồng thời có thể tăng giá thành sản xuất, tăng chi tiêu kinh phí trong tương lai.

Theo báo cáo, chương trình không có nhiều khả năng lắm duy trì chi tiêu kinh phí thường niên với mức cao như vậy, nếu mức kinh phí không đạt được, kế hoạch mua sắm của chương trình sẽ không thể đảm đương.

Về chính sách, Bộ Quốc phòng Mỹ cần tiến hành phân tích khả năng chi trả, hình thành quyết sách đầu tư ngắn hạn. Sự thay đổi liên tục của kế hoạch mua sắm F-35 có nghĩa là những phân tích trước đó của Bộ Quốc phòng Mỹ không tính toán đầy đủ đến tính không xác định về công nghệ và kinh phí trong tương lai.

Mỹ đẩy nhanh mua máy bay F-35 sẽ làm tăng giá thành và chậm tiến độ ảnh 3
Xưởng sản xuất máy bay chiến đấu F-35A

Mặc dù kết quả của các nhà cung ứng có biểu hiện khác nhau, nhưng tiến triển về chế tạo là không tồi. Nhà thầu máy bay có kế hoạch bàn giao 36 chiếc F-35 trong năm 2014, nhưng đã xuất hiện một lần phi đội dừng bay, đã tăng công tác kiểm tra và làm chậm bàn giao phần mềm.

So với thử nghiệm và nghiên cứu chế tạo phần mềm, lượng thời gian chế tạo một chiếc máy bay và số lượng thay đổi những thiết kế quan trọng tiếp tục giảm đi. Do kết quả của các nhà cung ứng có biểu hiện khác nhau, linh kiện động cơ và máy bay không bàn giao kịp thời sẽ đem lại rủi ro cho kế hoạch tăng sản lượng của chương trình. Nhà thầu đang xử lý những vấn đề này.

Mỹ đẩy nhanh mua máy bay F-35 sẽ làm tăng giá thành và chậm tiến độ ảnh 4
Xưởng sản xuất máy bay chiến đấu F-35A
Việt Dũng (nguồn Tin tức Trung Quốc)