Năm 2020, Học viện Cảnh sát nhân dân chỉ tuyển 130 chỉ tiêu nữ

09/06/2020 10:26
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học viện Cảnh sát nhân dân năm nay dự kiến tuyển 1.310 chỉ tiêu, trong đó 130 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho nữ giới.

Năm 2020, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 1.310 chỉ tiêu.

Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát lấy 1.165 chỉ tiêu cho nam giới và 130 chỉ tiêu cho nữ.

Ngoài ra, có 15 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an.

Học viện tuyển thí sinh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ).

Phương thức tuyển sinh

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

Rồi cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Công thức tính như sau:

ĐXT= ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)*3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển;

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân;

+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc trung học phổ thông theo quy định của Bộ Công an.

Năm 2020, Học viện Cảnh sát nhân dân chỉ tuyển 130 chỉ tiêu nữ ảnh 1

Năm 2020, Học viện Cảnh sát nhân dân chỉ tuyển 130 chỉ tiêu nữ (Ảnh website nhà trường)

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Tiếng Anh;

Xét thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử;

Xét thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh;

Xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Hóa học + Sinh học;

Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí 2, tiêu chí 3 vẫn vượt chỉ tiêu, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ để quyết định và thông báo.

Nộp hồ sơ xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân

Thí sinh chỉ sử dụng thống nhất 1 số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) khi khai Hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và hồ sơ xét tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân;


Sẽ tuyển nhân lực ngoài ngành vào Đại học chính quy Công an Nhân dân

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân phải khai đầy đủ thông tin và nộp phiếu đăng ký xét tuyển đại học Công an nhân dân (theo mẫu của Bộ Công an) và các tài liệu kèm theo.

Đối với Công an các địa phương, đơn vị:

Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh, kiểm tra hồ sơ xét tuyển, bổ sung thông tin về kết quả học tập năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Kiểm tra, đối chiếu thông tin của thí sinh ghi trên phiếu đăng ký xét tuyển đại học công an nhân dân với Bản photo Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020;

Đối với các trường hợp có sự sai lệch về thông tin hoặc nghi ngờ về sự chính xác của thông tin (nguyện vọng xét tuyển, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên…);

Cán bộ tuyển sinh cần sử dụng những tài liệu thí sinh gửi kèm hoặc liên hệ, yêu cầu thí sinh cung cấp các tài liệu minh chứng, đồng thời, yêu cầu thí sinh điều chỉnh thông tin vào ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (nếu thông tin trên phiếu đăng ký thi trung học phổ thông Quốc gia sai);

Phân loại hồ sơ: Hồ sơ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học và hồ sơ chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân tại ngũ không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học (chỉ đủ điều kiện xét tuyển trung cấp Công an nhân dân và xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp).

Sắp xếp hồ sơ theo trình tự phù hợp; nhập chính xác, đầy đủ các thông tin của thí sinh, đặc biệt là số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của thí sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, mã trường, mã ngành, mã tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên của thí sinh.

Sau khi nhập toàn bộ danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển, cán bộ tuyển sinh in ra giấy đối chiếu với hồ sơ đăng ký xét tuyển thực tế của thí sinh, nếu phát hiện có sự sai sót, cần đánh dấu lại, tập hợp để chỉnh sửa.

Nộp hồ sơ xét tuyển về Học viện Cảnh sát nhân dân (gồm hồ sơ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học và hồ sơ chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân tại ngũ không đủ tiêu chuẩn xét tuyển đại học) đúng thời gian và theo quy định của Bộ Công an (trước ngày 03/08/2020).

Đồng thời, báo cáo tổng hợp kết quả sơ tuyển về Cục Đào tạo, Bộ Công an để theo dõi.

Đối với các đơn vị có địa bàn đóng quân ở nhiều nơi khác nhau như K01, K02, C10… tùy theo điều kiện thực tế có thể hướng dẫn, phân cấp cho đơn vị trực thuộc liên hệ Học viện Cảnh sát nhân dân nộp hồ sơ, bổ sung tài liệu cho thí sinh.

Đối với các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh (trừ đối tượng chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh) như do chưa xác minh kịp về tiêu chuẩn chính trị, chưa có học lực lớp 12… đã nộp hồ sơ về Học viện Cảnh sát nhân dân theo thời gian hướng dẫn của Bộ Công an.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương sau khi thẩm tra, xác minh phải thông báo để Học viện Cảnh sát nhân dân loại khỏi danh sách đăng ký xét tuyển trước ngày thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Cảnh sát nhân dân căn cứ thông tin thí sinh (chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm) để tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với những thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, học lực, hạnh kiểm.

Điều kiện xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt yêu cầu sơ tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển về Học viện Cảnh sát nhân dân, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào Học viện Cảnh sát nhân dân là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có) và Bộ Công an (mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển chưa nhân hệ số phải đạt từ 5 điểm trở lên, theo thang điểm 10).


Chi tiết những điểm mới trong tuyển sinh ngành công an năm 2020

Học viện Cảnh sát nhân dân tiến hành xây dựng phương án điểm trúng tuyển theo quy định. Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Tiếng Anh;

Xét thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử;

Xét thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh;

Xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Hóa học + Sinh học;

Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí 2, tiêu chí 3 vẫn vượt chỉ tiêu, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo để quyết định phương án điểm và thông báo cụ thể.

Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Chính sách ưu tiên:

Đối tượng được tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát nhân dân như sau: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán, Vật lý.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh, Hóa được tuyển thẳng gửi đào tạo đại học ngành y, theo chỉ tiêu của Bộ Công an (chỉ xét tuyển với thí sinh nam).

Thí sinh thuộc diện trên phải nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, 01 bộ hồ sơ cho Công an nơi sơ tuyển, 01 bộ hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/07/2020, gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế;

+ Hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân (nộp cho Công an nơi sơ tuyển, không nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo);

+ Lệ phí tuyển thẳng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng ưu tiên cộng điểm (ngoài điểm ưu tiên đối tượng, khu vực)

Đối tượng: Là thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh khi đăng ký xét tuyển vào ngành mà ngành đó có môn xét tuyển trùng với môn đoạt giải.

Mức điểm thưởng như sau: Giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm.

Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm thưởng được cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.

Thí sinh thuộc diện trên phải nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển, 01 bộ hồ sơ cho Công an nơi sơ tuyển, 01 bộ hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:

Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia; Hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân (nộp cho Công an nơi sơ tuyển).

Linh Hương