Năm 2024, Quảng Trị sẽ chi hơn 2,1 tỷ đồng để tăng cường dạy và học ngoại ngữ

24/03/2023 10:58
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tổng dự toán năm 2024 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 ở Quảng Trị là hơn 2,1 tỷ đồng

Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, Sở này đã có đề xuất nhiệm vụ năm 2024 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, Sở này sẽ tiếp tục triển khai dạy và học ngoại ngữ theo Đề án ngoại ngữ quốc gia ở các cấp học trong năm 2024; tuyển dụng đủ giáo viên tiếng Anh đáp ứng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; trang cấp và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị dạy học ngoại ngữ để nâng cao chất lượng đại trà.

Theo đó, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể năm 2024 sẽ bao gồm:

Tiếp tục triển khai Chương trình tiếng Anh 10 năm theo Đề án, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn tiếng Anh theo lộ trình ở các trường đã thực hiện chương trình này từ những năm trước.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non thí điểm các tiết học tiếng Anh làm quen cho trẻ theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) tham gia hùng biện tiếng Anh. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa

Học sinh huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) tham gia hùng biện tiếng Anh. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị sẽ phấn đấu 60% các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học dạy tiếng Anh làm quen ở lớp 1 và lớp 2; 100% học sinh lớp 3, 4, 5 được học tiếng Anh theo; 98% học sinh lớp 6, 7 và 100% học sinh lớp 10, 11 học tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Thời gian thực hiện sẽ được tiến hành từ tháng 8/2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì; các cơ sở giáo dục phối hợp.

Trong công tác đổi mới, kiểm tra đánh giá, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị nêu: tập trung đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh giao tiếp của học sinh các cấp theo hướng chú trọng kỹ năng nghe nói theo định hướng chuẩn Cambridge.

Xây dựng đề kiểm tra nói theo định hướng chuẩn Cambridge; đánh giá kết quả học tập thông qua các hoạt động thực tiễn, trải nghiệm, dự án.

Dự kiến sẽ có đề kiểm tra định kỳ ngân hàng ôn tập thi tốt nghiệp lớp 12 theo ma trận thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ma trận đề kiểm tra định kỳ các khối 6, 7, 8, 10, 11 theo định hướng phát triển năng lực và kỹ năng giao tiếp.

Về nguồn nhân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị sẽ hướng tới mục tiêu điều chuyển, tuyển dụng đảm bảo đủ số lượng và chất lượng giáo viên tiếng Anh ở bậc tiểu học.

Xây dựng kế hoạch điều chuyển, tuyển dụng giáo viên tiếng Anh giảng dạy ở các trường có cấp tiểu học đảm bảo có năng lực ngoại ngữ Bậc 4 đồng thời sẽ có bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh theo chuẩn.

Cũng trong kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị các mục tiêu tăng cường điều kiện dạy học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ sẽ được đấu thầu công khai và tổ chức giảng dạy đánh giá qua nền tảng EduSo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng đề ra kế hoạch tăng cường truyền thông, hợp tác quốc tế trong dạy học ngoại ngữ, tạo môi trường học ngoại ngữ trong các trường học thông qua các cuộc thi…

Tổng dự toán kinh phí để thực hiện năm 2024 khoảng: 2.140.000.000 (hai tỉ một trăm bốn mươi triệu đồng).

Trần Phương