Thủ tướng khởi công dự án gần 4 tỷ USD

Thủ tướng khởi công dự án gần 4 tỷ USD
(GDVN) - Chính phủ cam kết giữ vững ổn định chính trị, xã hội, kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh