15 điểm vẫn đỗ đại học ngành "hot"

15 điểm vẫn đỗ đại học ngành "hot"
GDVN- Nhiều ngành học "hot" nhưng có điểm chuẩn đầu vào thấp tại một số trường ĐH khiến nhiều người quan ngại về chất lượng của nguồn nhân lực này trong tương lai.