Thận trọng trong ứng xử với Covid-19

Thận trọng trong ứng xử với Covid-19
(GDVN) - Việc giao lưu hàng hóa cần phải được thông suốt nhưng chuyện người từ các quốc gia đang bùng phát dịch nhập cảnh vào Việt Nam cần phải được kiểm soát nghiêm.

Ngoại giao bất quy tắc

Ngoại giao bất quy tắc
(GDVN) - Cánh cửa đối thoại luôn luôn mở rộng khi các nhà chính khách thực sự có thiện chí và mong muốn đối thoại, tìm kiếm hòa bình.